Pracownicy


Pracownicy Zakładu Ekotoksykologii IOŚ-PIB


 

dr inż. Radosław Kalinowski – Kierownik Zakładu mail

tel. (+4822) 37-50-635

 

dr inż. Anna Dworak mail

tel. (+4822) 37-50-639

 

dr Marlena Szumska mail

tel. (+4822) 37-50-637

 

dr Marcin Kaźmierczuk mail

tel. (+4822) 37-50-636

 

mgr Aleksandra Bogusz mail

tel. (+4822) 37-50-638

 

mgr inż. Barbara Dworczak mail

tel. (+4822) 37-50-646

 

mgr inż. Magdalena Trzcińska  mail

tel. (+4822) 37-50-646

 

mgr Radosław Walkowiak mail

tel. (+4822) 37-50-647