Pracownicy


Pracownicy Zakładu Ekotoksykologii IOŚ-PIB


 

mgr Aleksandra Bogusz – Kierownik Zakładu, Zarządzający Jednostką Badawczą mail

tel. (+4822) 37-50-638

 

mgr inż. Beata Tomczyk – Jednostka Zapewnienia Jakości mail

tel. (+4822) 37-50-645

 

dr inż. Anna Dworak mail

tel. (+4822) 37-50-639

 

dr Marlena Szumska mail

tel. (+4822) 37-50-637

 

mgr Joanna Chojniak-Gronek mail

tel. (+4822) 37-50-636

 

mgr inż. Magdalena Trzcińska  mail

tel. (+4822) 37-50-646

 

mgr Radosław Walkowiak mail

tel. (+4822) 37-50-647

 

mgr inż. Marcin Zieliński mail

tel. (+4822) 37-50-635