Wybrane projekty


Wybrane projekty naukowe i prace badawcze realizowane

w Zakładzie Ekotoksykologii IOŚ-PIB


 

 • Określenie zdolności gleby do degradacji substancji czynnych tebukonazolu i deltametryny.
 • Porównanie aktywności biobójczej srebra w postaci jonowej i nanocząstek.
 • Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do spożycia. NCBiR – Innotech.
 • Fitotoksyczne oddziaływanie nanocząstek.
 • Ocena wpływu wybranych nanocząstek na procesy fizjologiczne skorupiaków.
 • Farmaceutyki jako nowe zagrożenie dla organizmów wodnych.
 • Badanie ekotoksyczności produktów rozpadu (metabolitów) wybranych substancji czynnych występujących w biocydach w procesie biodegradacji.
 • Ocena zagrożenia i ryzyka wywoływanego obecnością wybranych leków weterynaryjnych na ekosystem wodny.
 • Kosmetyki jako potencjalne zagrożenie dla środowiska – aspekty ekologiczne.
 • Ocena genotoksycznego i cytotoksycznego odziaływania grafenu na wybrane organizmy żywe.
 • Ocena wpływu wybranych mikroorganizmów na rozkład środków ochrony roślin w środowisku
 • Clear waters from pharmaceuticals (CWPharma)
 • Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu​