Oferta

Oferta badań Zakładu Ekotoksykologii IOŚ-PIB, jako jednostki badawczczej działającej w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej obejmuje badania niekliniczne z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska w następującym zakresie:

 1. Oceny ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych.
 2. Oceny ekotoksyczności odpadów.
 3. Badań genotoksyczności.
 4. Badań biodegradacji.
 5. Badań fizyczno-chemicznych i biologicznych nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin.
 6. Badań fizyczno-chemicznych i biologicznych komunalnych osadów ściekowych.
 7. Analizy mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia.
 8. Terenowych badań mikrobiologicznych, określających zasięg oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej na otoczenie.

Badania wykonujemy dla m.in. następujących grup produktów:

 1. Substancje i preparaty chemiczne.
 2. Środki ochrony roślin.
 3. Produkty biobójcze.
 4. Produkty lecznicze.
 5. Produkty lecznicze weterynaryjne.
 6. Kosmetyki.
 7. Dodatki do żywności i dodatki do pasz.

 

Kontakt

Zlecenie wykonania badań