Jaja pasożytów jelitowych ATT


Zdjęcia jaj pasożytów jelitowych wykrytych w próbkach badanych w naszym laboratorium


Jajo z rodzaju Toxocara

Picture 3 of 9

Jajo z rodzaju Toxocara