Jaja pasożytów jelitowych ATT


Zdjęcia jaj pasożytów jelitowych wykrytych w próbkach badanych w naszym laboratorium


Jajo z rodzaju Ascaris

Picture 8 of 9

Jajo z rodzaju Ascaris