Jaja pasożytów jelitowych ATT


Zdjęcia jaj pasożytów jelitowych wyktytych w próbkach badanych w naszym laboratorium