Aparatura


Wybrana aparatura naukowo-badawcza Zakładu Ekotoksykologii IOŚ-PIB


 • Chromatograf gazowy Carlo Erba Instruments HRGC 5160
 • Destylator parowy VAP 30 GERHARD
 • Komory laminarne I i II klasy
 • Mikrobiologiczny próbnik powietrza MAS-100 Eko
 • Mikroskop Epifluorescencyjny OPTEK EPI-TRINO
 • Mikroskop NIKON ECLIPSE E400 z kontrastem fazowym
 • Mineralizator mikrofalowy Magnum II
 • Młynek moździeżowy PULveisette 2
 • Piec muflowy LMH04/12
 • Sonifikator Sonoplus Bandelin, UW3200
 • Spektrofotometr Hach Lange, DR6000
 • Spektrometr absorpcji atomowej AAS Avanta Sigma
 • Spektrometr optyczny (ICP-AES) Integra XL
 • System Microtox 500 (Vibrio fischeri)
 • System oceny toksyczności MARA
 • System pomiaru BZT – OxiDirekt
 • Waga analityczna Mettler Toledo AG 204
 • Waga analityczna Radwag XA 82/220.3Y
 • Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek BMG Clariostar
 • Wirówka Hermle ZK 401
 • Wirówka Sigma 2-5
 • Wirówka Universal 320 R
 • Wyparka rotacyjna HEIDOLPH Hei-VAP value
 • Wytrząsarka do sit AS 200 basic z zestawem sit

Oprócz wymienionych powyżej urządzeń, dysponujemy szeregiem sprzętu pomocniczego niezbędnego do wykonywania badań. Całość wyposażenia podlega rygorystycznemu nadzorowi zgodnie z wymaganiami zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej